Endodontsko lečenje zuba

Beljenje zuba

Šta je endodontsko lečenje zuba?

Endodontsko lečenje je terapija, lečenje unutrašnjosti zuba ili kako je u narodu poznatije “vađenje živca”.

Kada je endodontska terapija neophodna?

Terapija je neophodna kada se karijes ne sanira na vreme i kada uznapreduje toliko do ugrozi pulpu ili ako je došlo da povrede zuba. Tada dolazi do infekcije pulpe, koja je smeštena u samom središtu zuba. Ako se zub ne izleči, dolazi do nepovratnog gubitka.
Svaki zub se sastoji od gleđi, dentina, cementa i pulpe.
Pulpa se nalazi u korenu zuba i sastoji se od nervnih završetaka, limfnih i krvnih sudova. Prisustvo pulpe (u daljem tekstu zubnog živca) zub reaguje na nadražaje kao što je toplo i hladno.

Kad dolazi do lečenja zuba?

Stanja kada je indikovana endodontska terapija su:

  • kada zub boli sam od sebe ili
  • kada dođe do oticanja na desnima blizu problematičnog zuba.

Kada se zub ne sanira na vreme i kada karijes uznapreduje do pulpe, to prouzrokuje bol i otok. Tada pristupamo lečenju zuba.

Da li boli i kako se radi endodontska terapija?

Postupak “vađenja živca” je bezbolna metoda i izvodi se u lokalnoj anesteziji. Zatim se vrši mehaničnka obrada kanala korena sa specijalnim iglicama, proširivanje kanala korena i ispiranje istih. Ispiranjem se uklanjaju bakterije iz kanala korena. Nakon toga se pristupa punjenju kanala sa specijalnim pastama i gutaperka kočićima, kako bi se zub hermetički zatvorio i zaštitio od ponovne infekcije.

Kakve vrste lečenja zuba postoje?

Postoji konzervativna terapija, koja podrazumeva obradu kanala i aplikaciju leka i hirurška terapija tzv. apikotomija (resekcija korenova). Hirurška terapija se radi kad je proces toliko uznapredovao, da se nalazi na vrhu korena i nije moguće izlečiti konzervativnom terapijom.
Uspešnost lečenja kanala korenova, zavisi od samog zuba.
Kada su koreni pravi, lečenje se može izvršiti samo u jednoj poseti, dok neki zubi imaju zakrivljene korene tako da ih je teže izlečiti.
Ukoliko je infekcija uznapredovala, zub je toliko pokvaren i postoji inficiranost pulpe (gangrena) lečenje se vrši iz više seansi.

Da li je potreban RTG snimak?

Potrebno je pre svakog početka lečenja kanala raditi RTG snimak, da bi se videlo kakav je položaj kanala korena zuba. Neophodno je uraditi RTG snimak i nakon završetka lečenja kako bi se videlo da li je lečenje zuba uspešno sprovedeno.
Kada je zub izlečen, ako nije mnogo destruiran može se zatvoriti kompozitnim ispunom a ako je toliko oštećen potrebno je ojačati nadogradnjom i metalokeramičkom krunom.

Izlečeni zubi zbog nedostatka pulpe mogu biti skloni frakturama (prelomima) ispod nivoa desni ili uzduž korenova. Nažalost, u tom slučaju dolazi do neizbežnog vađenja zuba. Nakon toga nadoknada izgubljenog zuba je ili u ugradnji implanta ili u izradi keramičkog mosta koji povezuje taj prazan prostor sa dva susedna zuba.

Zakažite besplatnu konsultaciju u Dermaville na tel 066 630 34 34 ili zakažite online.