Kompozitne plombe

Beljenje zuba

Šta su kompozitne plombe?

Ranije su rađene amalganske plombe (poznate kao sive plombe), što nije zadovoljavajuće sa estetske strane, pogotvo na prednjim zubima.
Sada se rade kompozitne plombe (nano-hibridni kompozitni materijal) koji zadovoljava kako estetsku, tako i funkcionalnu stranu. Savršeno mogu da se uklope i budu indentične prirodnom zubu, a osim toga su i izuzetnog kvaliteta.

Kad se postavljaju kompozitne plombe?

Kompozitne plombe se rade kada je potrebno sanirati zub koji je oštećen usled preloma, ili destrukcije karijesa.
Nano-kompozitne plombe najnovije generacije služe za nadoknadu delova zuba koji su oštećeni nekom silom, da se zamene stare amalganske plombe (sive plombe) ili za korekciju boje i oblika zuba. Kompozitne plombe spadaju u fotopolimerizirajuće materijale.

Kako se postavljaju?

Kompozitne plombe se rade u jednoj poseti. Stomatolog daje lokalnu anesteziju, zatim rotirajući instrumenitima čisti zub koji zahvaćen karijesom, pravi retenciju i priprema kavitet za postavljenje kompozitnog ispuna.
U koliko je kvar dubok i blizu pulpe da bi se zaštitila pulpa (živac) premazuje se pastom na bazi kalcijum hidroksida. Zatim se kompozit aplikuje, sloj po sloj i polimerizuje specijalnom lampom određene talasne dužine.
Nakon toga stomatolog pristupa obradi plombe, proveri okluzije i na kraju polira plombu.
Pacijent dobija instrukcije oko održavanja oralne higijene.
U retkim slučajevima se može javiti osetljivost tretiranog zuba, što posle kratkog vremena nestaje. Posete stomatologu preporučuju se dva puta godišnje.

Koje su prednosti kompozitnih plombi?

Prednosti kompozitnih plombi su:

  • ne sadrže živu, kao u amalganskim plombama
  • kvar je lakše uočiti nego na zubu sa amalganskom plombom
  • bele plombe vraćaju prirodan izgled zuba
  • preparacija je minimalno invazivna
  • kompozitne plombe se sa svojim fižičkim i hemijskim svojstvima vezuju se za zub i tako mu skoro vraćaju čvrstinu (kod amalganskih plombi vremenom može doći do pucanja zuba)

Kolika je trajnost kompozitnih plombi?

Trajnost kompozitnih plombi je oko 5 godina, nisu večne i posle izvesnog vremena se moraju zameniti. Kompozitne plombe su postojane i vrhusnkog kvaliteta. Koliko će trajati kompozitna plomba zavisi od više faktora, kao što je:

  • jačina zagrižaja pacijenta
  • stepen održavanja oralne higijene
  • veličina defekta na zubu

Zakažite besplatnu konsultaciju u Dermaville na tel 066 630 34 34 ili zakažite online.